Làm người lãnh đạo không hề dễ dàng. Đôi khi, người ở vị trí lãnh đạo hay quản lý còn sử dụng quyền lực của mình để ép người khác phải làm những việc mà họ không muốn hay không thích. Là một người lãnh đạo, bạn không nên làm 9 điều