Hướng dẫn tạo sản phẩm mới lên website bán hàng. Bước 1: Truy cập vào trang quản trị của website và đăng nhập thông tin tài khoản quản trị Bước 2: Tạo mới sản phẩm bằng cách truy cập theo “Danh mục -> Sản phẩm -> Click vào icon dấu + bên