Hướng Dẫn Tạo Sản Phẩm Mới Lên Website Bán Hàng

Hướng dẫn tạo sản phẩm mới lên website bán hàng.

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị của website và đăng nhập thông tin tài khoản quản trị

Bước 2: Tạo mới sản phẩm bằng cách truy cập theo “Danh mục -> Sản phẩm -> Click vào icon dấu + bên góc phải”

Bước 1:

Bước 1:

Bước 1:

Bước 1: