Google ra mắt nền tảng AI đầu cuối (end-to-end AI platform)

Đúng như dự đoán, Google đã sử dụng ngày thứ hai của hội nghị Cloud Next hàng năm để giới thiệu các công cụ AI (Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo) của mình. Công ty đã đưa ra một số lượng lớn các buổi giới thiệu dịch vụ hôm đó, nhưng cốt lõi của tất cả các công cụ, dịch vụ mới này là kế hoạch của công ty giới thiệu với người dùng AI và ML (machine learning: máy học) với các mô hình được xây dựng trước và việc sử dụng các dịch vụ dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ để xây dựng các mô hình tùy chỉnh của riêng họ.

Điểm nổi bật của thông báo ngày hôm đó là sự ra mắt phiên bản beta AI Platform cho các công ty. Ý tưởng ở đây là cung cấp cho các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu một dịch vụ đầu cuối để xây dựng, thử nghiệm và triển khai các mô hình (model) của riêng họ. Để làm điều này, nền tảng đã tập hợp nhiều loại sản phẩm mới cho phép bạn xây dựng một đường truyền dữ liệu (data pipeline) đầy đủ để lấy dữ liệu, gắn nhãn (với sự trợ giúp của dịch vụ gắn nhãn tích hợp mới) và sau đó sử dụng để phân loại hiện có, nhận dạng đối tượng, trích xuất thực thể hoặc sử dụng các công cụ hiện có như AutoML, Cloud Machine Learning để đào tạo và triển khai các mô hình tùy chỉnh (custom models).

Một điểm mới nữa là AutoML Video Intelligence (hiện đang ở bản beta), có thể tự động chú thích và gắn thẻ video, sử dụng nhận dạng đối tượng để phân loại nội dung video và làm cho nó có thể tìm kiếm được. Để phát hiện các đối tượng trong ảnh, Google cũng đã tung ra phiên bản beta của AutoML Vision, đối với các ứng dụng chạy ở rìa (edge), Google đã ra mắt phiên bản beta AutoML Vision Edge, nó bao gồm khả năng triển khai các mô hình này cho các thiết bị rìa (edge device).

Về tài liệu cho nền tảng AI , Google cũng đã công bố bản beta của Bộ tài liệu hiểu về AI. Đây là một nền tảng mới có thể tự động phân tích các tài liệu được scan hoặc tài liệu được số hóa. Về cơ bản, dịch vụ kết hợp khả năng biến một trang được scan thành văn bản có thể đọc được bằng máy và sau đó sử dụng các dịch vụ máy học (machine learning ) khác của Google để trích xuất dữ liệu từ đó.

Nguồn: Google launches an end-to-end AI platform