So Sánh Nhân Sự Thiết Kế Website Và Lập Trình Website

Nếu nói đến việc làm một website hoàn chỉnh, không thể thiếu được phần việc thiết kế web và lập trình web. Nhân sự hiện nay vẫn nhập nhằng có lúc một người ôm cả 2 việc nhưng cũng có lúc phải tách biệt ra 2 vị trí để gia tăng hiệu suất công việc.

Tuy nhiên một điều bất biến và chắc chắn đó là Lập trình web yêu cầu bắt buộc với nhân sự mảng này là các kiến thức về Lập trình web cũng như Ngôn ngữ Lập trình web (PHP, MySQL, .NET, SQL Server,…) còn Thiết kế web tuyệt nhiên không thể không sử dụng đến các kiến thức về Đồ họa và các phần mềm đồ họa như (Photoshop, Flash, AI,…).