Tag: Amazon

Server game online hot nhất thế giới làm cách nào phục vụ được cả trăm triệu người chơi?

“Fortnite đã phát triển hơn 100 lần chỉ trong 9 tháng vừa qua”, Chris Dyl, giám đốc nền tảng của Fortnite, hiện làm việc tại Epic Games chia sẻ vào cuối tháng 07 vừa rồi. Điều này có nghĩa là server của game chịu tải rất lớn, đồng nghĩa với khối lượng công việc của các nhân