Yandex Mail hoàn toàn miễn phí, giàu tính năng. Sau khi trải nghiệm, tôi đã lên danh sách các ưu nhược điểm của nó. Hy vọng chúng cũng hữu ích với các bạn. Yandex Mail là gì? Yandex Mail là dịch vụ email miễn phí cung cấp lưu trữ thư trực tuyến