NAS (Network Attached Storage) giúp khắc phục các sự cố lưu trữ và tập trung dữ liệu ở một vị trí. Đây là nơi mà mọi người có thể truy cập và chia sẻ dữ liệu 24/7 thông qua mạng. Có rất nhiều công ty cung cấp các NAS box phần mềm