Codeigniter được ra đời vào  năm 2006, có thể nói là ra đời sớm hơn hẳn so với laravel. So sánh các PHP framework với nhau, có thể thấy học codeigniter đơn giản hơn các framework kia 1 chút. Nhưng trước hết các bạn cần nắm rõ về mô hình MVC, về lập trình hướng đối