Giới thiệu về Ftp-simple Mình thấy gói mở rộng Ftp simple Visual Studio Code khá là hay có thể kết nối với máy chủ web và thực hiện các thay đổi mà không cần phải tải xuống tệp. Sử dụng Ftp simple Visual Studio Code trong trình chỉnh sửa mã Visual Studio Code bạn tải lên, xuống