Giao thức HTTPs là gì, nếu website sử dụng giao thức này thì có những lợi ích gì vượt trội? HTTPs là một giao thức dùng để mã hóa dữ liệu truyền tải thông qua Internet. Giao thức HTTPs còn được gọi bằng một tên gọi khác là Secure Sockets Layer viết