Để đổi mật khẩu tài khoản root trên centos 7 tại cửa sổ dòng lệnh của tài khoản root chúng ta gõ lệnh: passwd Sau đó cửa sổ dòng lênh hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu mới, ta tiến hành gõ mật khẩu mới và xác nhận lại 1 lần nữa