Chương trình khuyến mãi của AZS.VN khi bạn đăng ký bất kỳ gói Hosting với thời gian 2 năm sẽ được tặng 1 năm tổng thời gian sử dụng sẽ là 3 năm. Bạn sẽ được hỗ trợ bởi các nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi Dịch vụ hỗ