Một website thương mại điện tử sẽ chưa được tính là hoàn thiện nếu nó chưa có khả năng thu hút và giữ chân khách truy cập. Để làm được điều này thì website đó phải sở hữu giao diện hiện đại, bắt mắt cũng như dễ điều hướng trong quá trình sử