MIMO (Multiple In, Multiple Out) – đọc là “mai mô” – là một cách sử dụng nhiều ăng-ten để phát và thu nhận tín hiệu của kết nối không dây. MIMO hiện đang được xài phổ biến trong các router đời mới mới một chút. Nhiều điện thoại, laptop, máy tính bảng cũng