Văn hóa công ty là một trong những nét đặc trưng riêng của mỗi công ty, những nét văn hóa này làm cho công ty khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh, giúp thu hút và giữ chân các nhân sự tốt làm việc ở công ty mình. Tuy nhiên