Với hệ điều hành Windows Server, hầu như có rất ít chương trình miễn phí dành cho nó. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách cài đặt Windows Security Essentials lên hệ điều hành Windows Server 2012 R2. Cơn “đại dịch” WannaCry đang càn quét mạnh mẽ và dường như vẫn