Ngày càng có nhiều đơn vị sử dụng Google Adword để tối đa hóa lợi nhuận qua Internet. Với loại hình PPC này, bạn có thể tự mình chạy lấy hoặc thuê các dịch vụ bên ngoài. Và nếu như đang tự mình chạy quảng cáo Google Adwords thì có thể bạn sẽ mắc