Bài 2. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ mail trên điện thoại – Axigen

1. Cài đặt trên iPhone:

Tìm đến mục Settings -> Mail, Contacts, Calendars.

Trong mục Accounts -> Nhấn Add Account.

Chọn kiểu email là Microsoft Exchange.

 

 

Nhập vào thông tin chi tiết tài khoản email của bạn như hình bên dưới và nhấn nút Next để hoàn tất.

 

 

2. Cài đặt trên các thiết bị Android

2.1. Cài đặt POP trên thiết bị Android

Vào mục Settings -> Add account

Nhập địa chỉ email của bạn vào. Ví dụ: demo@azs.vn

Nhấn NEXT và nhập mật khẩu email vào.

 

Nhấn NEXT và điền thông tin chi tiết tài khoản POP3 email của bạn vào.

Xem hình ví dụ bên dưới.

Nhấn NEXT và điền đầy đủ thông tin SMTP của tài khoản email của bạn vào.

Xem hình ví dụ bên dưới.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì nhấn NEXT để hoàn tất việc cài đặt email Axigen lên thiết bị di động chạy Android.

2.2. Cài đặt IMAP trên thiết bị Android

Vào mục settings -> Add account

 

Chọn mục Email

 

Nhập địa chỉ Email -> chọn Manual setup

 

Chọn giao thức IMAP

 

Nhập thông tin IMAP server -> Nhấn Next

Nhập thông tin SMTP server  -> Nhấn Next 

Hoàn tất cài đặt Email Axigen trên thiết bị Android theo giao thức IMAP.