[CodeIgniter] Bài 1 – Làm quen với CodeIgniter

Codeigniter được ra đời vào  năm 2006, có thể nói là ra đời sớm hơn hẳn so với laravel. So sánh các PHP framework với nhau, có thể thấy học codeigniter đơn giản hơn các framework kia 1 chút.

Nhưng trước hết các bạn cần nắm rõ về mô hình MVC, về lập trình hướng đối tượng (OPP) để có thể bước hiểu rõ và học codeigniter.

1. Giới thiệu CodeIgniter

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo mô hình cấu trúc MVC(Models-View-Controller),bao gồm các thư viện được viết sẵn,giúp chúng ta xây dựng website bằng PHP nhanh hơn và tổ chức code tốt hơn

Một vài lý do khiến CodeIgniter trở thành một trong những PHP Framework phổ biến nhất hiện nay:

 • Là một framework hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì tính dễ học,dễ mở rộng
 • Bộ core thư viện ít thay đổi
 • Hỗ trợ hầu hết các cơ sở dữ liệu lớn như MySQL (4.1 trở lên), MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, và ODBC.
 • Có cộng đồng người sử dụng đông đảo để trao đổi

2.Cài đặt CodeIgniter Framework

Trong loạt bài hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng web server là XAMPP. Các bạn có thể dùng một web server khác hoặc nếu muốn sử dụng XAMPP thì có thể dowload XAMPP  tại đây.

Các bạn vào trang này để dowload phiên bản mới nhất của CI. Phiên bản tôi đang sử dụng là phiên bản 3.1.0

Sau khi dowload xong,ta sẽ có một file nén .rar. Các bạn vào xampp/htdocs tạo một thư mục mới đặt tên là Codeigniter, sau đó giải nén file .rar vừa dowload tại đó. Cấu trúc các thư mục bên trong như sau:

Thư mục codeigniter
Thư mục codeigniter

Tôi xin giải thích qua về các thư mục này :

 • application: thư mục chứa ứng dụng,chúng ta sẽ viết code dự án ở đây,đây là một thư mục rất quan trọng
 • system: thư mục chứa toàn bộ thư viện của Codeigniter,không nên chỉnh sửa gì.
 • user_guide: thư mục chứa hướng dẫn sử dụng,các bạn có thể xóa thử mục này.
 • index.php: các bạn giữ nguyên file này.

Chúng ta cùng tìm hiểu xem bên trong thư mục applicaition như thế nà:

Thư mục applicaition
Thư mục applicaition

Trong đó có các thư mục chính hay sử dụng:

 • config: đây là thư mục chứa toàn bộ cấu hình website, cấu hình database, đường dẫn,ngôn ngữ…
 • core: chứa core của hệ thống Codeigniter
 • controllers: Đây là thư mục chứa toàn bộ các file controller (xử lý dữ liệu)
 • model: Là nơi viết các model của hệ thống (làm việc với csdl)
 • views: là nơi chứa các views (hiển thị dữ liệu)
 • helpers: chứa các helpers (các hàm tự xây dựng)
 • libraries: chứa các thư viện mà chúng ta tự phát triển

Ba thư mục quan trọng nhất đó là : models,views,controllers, tôi sẽ trình bày cụ thể ở các bài sau.

3. Source code

Link dowload Codeigniter:

Link Documentation Online: