Hướng Dẫn Tạo Danh Mục Sản Phẩm

Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới.

Bước 1:

Đăng nhập vào website

Bước 2:

Bên menu trái ta chọn “Danh mục -> Danh mục”. Sau đó click vào icon dấu “+” bên góc trên bên phải để tạo mới danh mục.

Bước 3:

Tại tab đầu tiên “Chung” bạn nhập vào thông tin của danh mục

 1. Tên danh mục
 2. Mô tả từ khóa (nhập vào nội dung mô tả của danh mục bạn đang tạo)
 3. Tiêu đề Meta Tag (nhập vào các thẻ meta của danh mục)
 4. Mô tả từ khóa
 5. Từ khóa

Bước 4:

Tại tab “Dữu liệu” bạn thiết lập các thông số của danh mục đã tạo

 1. Danh mục cha (bạn chọn danh mục này có là danh mục con của một danh mục khác không?. Nếu không thì bỏ trống mục này)
 2. Lọc (mục này tự động xuất hiện)
 3. Của hàng (mặc định)
 4. Hình ảnh (bạn chọn hình đại diện cho danh mục bạn đang tạo)
 5. Dính lên Menu ngang (nếu bạn muốn danh mục bạn đang tạo xuất hiện trên menu chính ở đầu trang thì bạn tick vào ô này)
 6. Cột
 7. Thứ tự (là số thứ tự của danh mục, số càng lớn thì danh mục đó sẽ được xếp sau)
 8. Trạng thái (tùy chọn sự xuất hiện của danh mục này)

Bước 5:

Tại tab “SEO” bạn nhập vào URL của danh mục đang tạo.

Không sử dụng khoảng trống, nếu cần khoảng trống dùng – và từ Khóa phải chung cho toàn hệ thống.

Bước 6

Sau khi hoàn tất các bước bạn click vào icon hình chiếc đĩa mềm bên gốc trên bên phải để lưu lại.

Chúc bạn thánh công!