Đổi mật khẩu root trong centos 7

Để đổi mật khẩu tài khoản root trên centos 7 tại cửa sổ dòng lệnh của tài khoản root chúng ta gõ lệnh:

passwd

Sau đó cửa sổ dòng lênh hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu mới, ta tiến hành gõ mật khẩu mới và xác nhận lại 1 lần nữa là ok.