Hướng dẫn khắc phục lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” của WordPress

Đối với người sử dụng WordPress, nếu họ tiến hành cập nhật phiên bản đang sử dụng lên 3.1.1 thì có thể sẽ gặp trường hợp lỗi như sau: tất cả những trang nội dung và quản trị của WordPress sẽ không thể truy cập được, đồng thời hiển thị thông báo lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute.”

Nguyên nhân chính của việc này có thể là do khi quá trình cập nhật bắt đầu, phần chính thức không thực sự hoàn tất, toàn bộ những gì hiển thị lúc này trên màn hình là thông báo “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute”. Do vậy, người sử dụng không thể truy cập đến bất cứ trang nội dung hoặc quản trị nào. Về bản chất, khi WordPress tự động nâng cấp, hệ thống sẽ chèn file.maintenance vào thư mục root, có nhiệm vụ hiển thị thông báo với người dùng không được làm ngắt quãng quá trình này. Một khi phần nhân chính – core và cơ sở dữ liệu được cập nhật, file .maintenance trên sẽ tự động xóa bỏ và hoạt động của website sẽ trở lại bình thường. Nhưng đôi khi, quá trình này bị lỗi ở 1 giai đoạn nào đó, và file .maintenence không bị xóa. Do vậy, thông báo “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute.” vẫn còn hiển thị.

Và đề khắc phục vấn đề này, chúng ta sẽ phải xóa dữ liệu bằng cách thủ công. Đăng nhập vào server qua tài khoản ftp, truy cập thư mục root của WordPress

Sau khi xóa file .maintenence, hoạt động của website sẽ trở lại bình thường. Còn nếu bạn vẫn gặp vấn đề trong khi cập nhật cơ sở dữ liệu, hãy đăng nhập vào WP Admin và lựa chọn phương án nâng cấp khi hệ thống yêu cầu. Chúc các bạn thành công!